lean gry

Dynamiczny rozwój przemysłu spowodował, iż konieczne stały się modyfikacje w koncepcjach kierowania firmami oraz ich pracownikami. Lean management to jedna z takich koncepcji. Jej zadaniem jest zmaksymalizowanie efektywności produkcji i czynności z nią związanych w określonym przedsiębiorstwie. Jak nietrudno można wydedukować, koncepcja ta ma swoje korzenie w Japonii, znanej z szeroko rozumianego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była marka Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z eliminowaniem jakichkolwiek czynności wykonywanych w toku procesu produkcyjnego, a przy tym absolutnie niekoniecznych. lean materiały szkolenia Najważniejszym celem lean managment jest zatem zmniejszenie marnotrawstwa zarówno w odniesieniu do pracy zatrudnionych jak i wykorzystywanych materiałów. Wykorzystanie metod lean management daje możliwość uzyskania takich rezultatów, jak poprawa produktywności oraz jakości wytworów. Także stosunki między pracownikami w przedsiębiorstwie zazwyczaj ulegają poprawie. Ma to związek z lepszą komunikacją. Co nie bez znaczenia techniki z obszaru lean management mogą być implementowane w każdym przedsiębiorstwie, wszystko jedno z jakiej gałęzi przemysłu bądź usług oraz jakiej rozmiarów. To, co jest najistotniejsze to sprawność ocenienia, które czynności są zbędne dla firmy.