Reorganizacje w Krakowie są wskazane

Jednym z trudnych problemów w lwiej części miast w naszym kraju jest stan dróg. Nasze gminy są nie dostosowane do tak dużego nasilenia korków, jaki powstał przez wzrost liczby samochodów na naszych szosach. Dlatego główną z najbardziej istotnych kierunków rozwoju które musi rozpocząć prawie każde województwo jest zainwestowanie środków w rozwój dróg i infrastrukturę komunikacyjną. Nawierzchnie drogowe i transport miejski to priorytet, jaki pozwoli poprawić zadowolenie krakowian jak również usprawni całokształt infrastruktury miasta.

Spośród okolicznych gmin, inwestycje komunikacyjne w grodzie Kraka silnie się wybijają. Krakowianie w plebiscycie wypowiedzieli się za budową metra, ale zanim metro zostanie zbudowane, w rozwój komunikacji miejskiej i nawierzchnie drogowe potrzeba włożyć dużo środków . Spośród bardziej istotnych decyzji finansowych warto podkreślić:
w pełni napędzaną elektrycznie linię autobusową – pierwszą w Polsce,
nowoczesne linie tramwajowe na Ruczaju,
w pełni rozwinięty dworzec PKP wraz z centrum handlowym.
Oprócz tego, w perspektywie rozwoju miasto ma inwestycje w przynajmniej kilka nowoczesnych dróg dojazdowych między już istniejącymi drogami i remonty istniejących połączeń autobusowych oraz dróg dojazdowych.
Krakowianie napraw nie lubią – problemy w komunikacji i dotarciu do biur dają się im we znaki na co dzień. Trzeba zaś pamiętać, że bez napraw infrastruktura nie może się poprawić i aby było wygodniej, wymagać trzeba wytrwałości.Jacek Majchrowski program
Inwestycje w komunikacje to nie jedynie kolejne linie komunikacji, jak również doskonalszej jakości powierzchnia jezdni, która będzie dłużej jak nowa i wytrzymała. ( kolejnym z przykładów może być ścieralna powierzchnia drogi na skrzyżowaniu Zakopiańska – Brożka oraz na zachodniej jezdni Wadowickiej). Oczywiście, Kraków wymaga dodatkowo kolejnych remontów i nowych pomysłów, aby poruszało się po nim dobrze. Zarówno samochodem, ale też komunikacją miejską. Ale widać wyraźnie, że wszystko jest na prostej trasie do tego, by Krakusom żyło się tu naprawdę wygodnie i z zadowoleniem.