Zadowolony podwładny działa szybciej . To truizm, jednak tonu emocjonalnego który panuje w przedsiębiorstwie nie wolno deprecjonować. Kiedy jest nieprzyjemny, wzrasta fala wypowiedzeń, zatrudnieni nie są efektywni , a deficyt zaangażowania w pracę powoduje straty w biznesie.