Mowy dla dużej grupy osób są istną zjawą. Pisanie przemówień to jednak dobry sposób, by przygotowywać się do powszechnego występu. Pisząc przemówienia trzeba pamiętać o tym, by były one na temat. Warto również wziąć pod uwagę okoliczności